Μαρμαρόσκονη Διονύσου

 

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Μέγεθος κόκκου:
  Επίδοση 0/2 - ΕΝ 13139 - ΕΝ 933-1
 • Πυκνότητα επί ξηρού:

  Επίδοση 2,67 Μg/m3 - ΕΝ 13139 - ΕΝ 1097-6

 • Ισοδύναμο άμμου:
  Επίδοση SE > 70 ΕΝ 13139 - ΕΝ 933-8
 • Μπλέ του μεθυλενίου:
  Επίδοση ΜΒ < 1,0 g/Kg ΕΝ 13139 - ΕΝ 933-9
 • Υδαταπορροφητικότητα:
  Επίδοση 0,5% WA24 EN 13139 - EN 1097-6

Η Μαρμαρόσκονη Διονύσου αποτελεί τη ναυαρχίδα των προϊόντων τριβείου των Λατομείων Διονύσου, προερχόμενη από τα στείρα της εκμετάλλευσης του περίφημου μαρμάρου Διονύσου. Η απαράμιλλη ποιότητά της, η υψηλή λευκότητά της καθώς και η χημική σύστασή της (υψηλή περιεκτικότητα ανθρακικού ασβεστίου) την καθιστούν μοναδική στο είδος της και κύριο συστατικό για πολλές χρήσεις και προϊόντα. Έχοντας τεχνογνωσία και εμπειρία σχεδόν εξήντα χρόνων παράγεται μαρμαρόσκονη υψηλής ποιότητας, κοκομετρίας 0-2mm με κύριο προορισμό την παρασκευή κονιαμάτων, είτε παραδοσιακά στο χώρο της οικοδομής, είτε με σύγχρονες μεθόδους σε βιομηχανίες κονιαμάτων. Τα δομικά υλικά που παράγονται με μαρμαρόσκονη Διονύσου ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την αντοχή τους στο χρόνο.