Αποκατάσταση μνημείων Ακρόπολης

Για τις συμπληρώσεις των αρχιτεκτονικών μελών χρησιμοποιήθηκε μάρμαρο από τα λατομεία Διονύσου - Πεντέλης.

  • Σχετικό προϊόν:

    Λευκό μάρμαρο Διονύσου

Κατά τη διάρκεια της αναστήλωσης των μνημείων της Ακρόπολης η εταιρία μας είχε την τιμή να αναλάβει το τεράστιας πολιτιστικής σημασίας έργο της προμήθειας των απαραίτητων μαρμάρων για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης, συμπεριλαμβανομένου και του Παρθενώνα. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αναστήλωση έπρεπε να είναι αβλαβή και συμβατά με τα αρχαία. Για τις συμπληρώσεις των αρχιτεκτονικών μελών χρησιμοποιήθηκε μάρμαρο από τα λατομεία Διονύσου - Πεντέλης.

Το έργο άρχισε το 2002 και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το site της "Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης" στο http://www.ysma.gr