Μονάδα Παραγωγής Τυποποιημένων Μαρμάρων

Σύγχρονος εξοπλισμός, μοναδική εμπειρία στη διαχείριση του μαρμάρου

Εντός του λατομικού χώρου, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Διόνυσο Αττικής, λειτουργεί από το 1972 μονάδα επεξεργασίας, κοπής και εμπορίας πλακών και τελικών προϊόντων μαρμάρου με σκοπό την εκτέλεση έργων προς ιδιώτες, τεχνικές εταιρίες και επαγγελματίες μαρμάρου (χονδρική-λιανική) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο εργοστάσιο παράγεται μια μεγάλη γκάμα προϊόντων όπως πλάκες, τυποποιημένες και ειδικές διαστάσεις, πλακίδια, ειδικές κατασκευές κ.ά. από μάρμαρο Διονύσου αλλά και από άλλα λατομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η μονάδα είναι δυναμικότητας πάνω από 50.000μ2 ετησίως και ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας εκσυγχρονίζεται διαρκώς. Πέρα από τα συνήθη μηχανήματα επεξεργασίας μαρμάρου διαθέτει CNC, υδροκοπή, καλλιτεχνόσυρμα και γενικά είναι άρτια εξοπλισμένη ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει.

Το προσωπικό της έχει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία πάνω στο αντικείμενο, ενώ οι εργασίες διακρίνονται για την ακρίβεια και τη δυνατότητα επιλογής (χρωματικό ταίριασμα των πλακών), κάτι που την καθιστά εξαιρετικά αποτελεσματική στην εκτέλεση έργων με ιδιαίτερες και ποιοτικές απαιτήσεις.