Μονάδα παραγωγής ανθρακικού ασβεστίου (filler) στο Διόνυσο

Μονάδα παραγωγής ανθρακικού ασβεστίου (filler) στο Διόνυσο

Με εξαιρετική χημική καθαρότητα και λευκότητα.

Στις εγκαταστάσεις (filler) της εταιρείας στο Διόνυσο Αττικής, παράγεται από το 1975, πούδρα ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) με την επωνυμία NOVOCARB.

Τα προϊόντα NOVOCARB ως πληρωτικό υλικό (filler) διακρίνονται για:

- την εξαιρετική χημική καθαρότητα τους σε ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) και

- την υψηλή λευκότητά τους,  

ιδιότητες που οφείλονται στη μοναδικότητα του μαρμάρου Διονύσου.

Τα προϊόντα NOVOCARB παράγονται σε συγκεκριμένες κοκκομετρίες και με  εξειδικευμένες επεξεργασίες (Coated) με αυστηρές τεχνικές  προδιαγραφές. Στη  διαχείριση της παραγωγής και του ποιοτικού ελέγχου της πούδρας  ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) NOVOCARB εφαρμόζεται  σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, πιστοποιημένο από το  Business Quality Certification (BQC).                                                      
Οι εφαρμογές της πούδρας (filler) ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) είναι πάρα πολλές, αφού τα  προϊόντα στα οποία χρησιμοποιείται τα συναντάμε καθημερινά στην ζωή μας και μερικές από αυτές είναι: παραγωγή χρωμάτων, πλαστικών και PVC, ηλεκτρικών καλωδίων (μόνωση των καλωδίων), ασφαλτικών και ασφαλτούχων μονωτικών προϊόντων, ακρυλικού στόκου με λευκό τσιμέντο, χαλιών – μοκετών (για το υλικό της πίσω όψης αυτών), απορρυπαντικών, εντομοκτόνων, ζωοτροφών (ασβεστούχο συμπλήρωμα), ελαστικών αυτοκινήτων, φρένων αυτοκινήτων, ρύθμιση του pH του χώματος κτλ.

Κύριος στόχος της μονάδας παραγωγής ανθρακικού ασβεστίου (filler) είναι:

- Ο σεβασμός στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον

- Η βέλτιστη δυνατή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές

- Η χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και μεθόδων παραγωγής για τη διαρκή βελτίωση της παραγωγικότητας και της μείωσης του κόστους.