Αξίες & Όραμα

Tέσσερις βασικοί πυλώνες

Το όραμά μας είναι η λειτουργία της εταιρείας μας στον τομέα των μαρμάρων και λοιπών διακοσμητικών πετρωμάτων και συναφών υλικών με τρόπο αποδοτικό και κατάλληλο ώστε να ικανοποιούν το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών που επενδύουν σ' εμάς: τους πελάτες μας, τους εργαζομένους μας, τους προμηθευτές μας καθώς και τους μετόχους μας.

Οι τέσσερις πυλώνες πάνω στους οποίους οικοδομείται το όραμά μας είναι:

  • Η παροχή αξιόπιστων προϊόντων και υπηρεσιών, με σταθερό προσανατολισμό στην ικανοποίηση των πελατών μας και στο χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί τους.
  • Ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.
  • Η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, που αναγνωρίζει και αξιολογεί τις δυνατότητες των εργαζομένων μας, καθώς και η συνεχής επένδυση στη γνώση και την εξέλιξή τους.
  • Η διασφάλιση ικανοποιητικών οικονομικών αποτελεσμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται η μακροχρόνια συνέχειά μας.