Πράσινο μάρμαρο Διονύσου
Το πεντελικό μάρμαρο εξορυσσόταν  και κατά το "Χρυσό Αιώνα" του Περικλή (Αθήνα, 5ος αιώνας π.Χ.), παρέχοντας χιλιάδες κυβικά μέτρα υλικού με τα οποία κτίστηκαν τα μνημεία  της Ακρόπολης των Αθηνών και σμιλεύτηκαν τα αγάλματα  των κλασσικών ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων.
 
Η ζωή των λατομείων της Πεντέλης συνεχίζεται και στις μέρες μας, ενώνοντας σε μια αδιάσπαστη συνέχεια το τότε με το τώρα  κααι δίνοντας στα χέρια των σημερινών δημιουργών το ίδιο ακριβώς υλικό από το οποίο προήλθαν τα φημισμένα έργα των προγόνων τους.
 
Created by Tool