Μαρμαρόσκονη Διονύσου 0/2mm
Η μαρμαρόσκονη Διονύσου  είναι μοναδική για την ποιότητά της και κυριαρχεί στην ελληνική αγορά από το 1967. Οι σοβάδες που παράγονται με  χρήση μαρμαρόσκονης  Διονύσου έχουν μοναδική αντοχή στις  καιρικές  συνθήκες και στο χρόνο.
Οι μονάδες σπαστηροτριβείων της εταιρίας στο Διόνυσο,  αξιοποιούν την λατύπη από την εξόρυξη  στο λατομείο μαρμάρου.
Created by Tool